Ngân hàng: Vietcombank
Số Tài Khoản: 1019452683
Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần W2W

Khi chuyển khoản, Quý khách cần lưu ý như sau:

 • Quý khách vui lòng ghi rõ mã đơn hàng cần thanh toán và số điện thoại dùng đặt hàng (Mã đơn hàng hoặc Tên miền + Số điện thoại) trong phần “Nội dung thanh toán”.
 • Nếu quý khách chọn hình thức chuyển khoản bằng ATM vui lòng liên hệ với số điện thoại (028) 4455 7788 hoặc Email: sales@shost.vn để thông báo tên dịch vụ cần gia hạn.
 • Dịch vụ chỉ được đăng ký / gia hạn khi nhận được thanh toán và thông tin chính xác đầy đủ.

SHOST chấp nhận thanh toán đối với các loại thẻ sau:

 • Thẻ nội địa: Thẻ thanh toán nội địa (Thẻ ATM) do các ngân hàng phát hành.
 • Thực hiện giao dịch thanh toán hoàn toàn trực tuyến, đơn giản thuận tiện cho khách hàng.
 • An toàn bảo mật cho khách hàng trong thanh toán.

Khi thanh toán thẻ ATM ngân hàng nội địa, Quý khách cần lưu ý như sau:

 • Để thanh toán bằng thẻ ATM, thẻ của Quý khách phải được đăng ký và kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến với ngân hàng trước khi sử dụng.
 • Quý khách cần điền đầy đủ thông tin thẻ bao gồm “Ngân hàng phát hành thẻ”, “Tên chủ thẻ”, “Số thẻ”, “Ngày hiệu lực”.
 • Các thông tin thẻ tín dụng của Quý khách sẽ được bảo mật và được xác nhận với ngân hàng phát hành thẻ.
 • Dịch vụ chỉ được đăng ký / gia hạn khi nhận được thanh toán và thông tin chính xác đầy đủ.

SHOST chấp nhận thanh toán đối với các loại thẻ sau:

 • Thẻ quốc tế: MasterCard (Chủ thẻ ở Việt Nam), Visa (Chủ thẻ ở Việt Nam), American Express (Chủ thẻ ở Việt Nam).
 • Thực hiện giao dịch thanh toán hoàn toàn trực tuyến, đơn giản thuận tiện cho khách hàng.
 • An toàn bảo mật cho khách hàng trong thanh toán.
 • Dịch vụ được kích hoạt ngay khi thanh toán.

Khi thanh toán thẻ tín dụng Quốc Tế, Quý khách cần lưu ý như sau:

 • Để thanh toán bằng thẻ quốc tế, thẻ của Quý khách phải đăng ký chức năng thanh toán trên Internet với ngân hàng.
 • Quý khách cần điền thông tin Thẻ tín dụng gồm “Loại thẻ”, “Số thẻ”, “Tên chủ thẻ”, “Ngày / tháng hết hạn thẻ”, “Số CVC/CVV”.
 • Postal code quý khách cần phải nhập đúng với City/ Province quý khách đã chọn.
 • Các thông tin thẻ tín dụng của Quý khách sẽ được bảo mật và được xác nhận với ngân hàng phát hành thẻ.
 • Dịch vụ chỉ được đăng ký /gia hạn khi nhận được thanh toán thực hiện thành công và thông tin chính xác đầy đủ