MỚI CẬP NHẬT

Bảng giá dịch vụ

Bắt đầu ngay

Mua càng lâu, Giảm càng sâu

Tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí ban đầu

58.000đ
52.200

đ/tháng

Website
1
Dung lượng SSD NVMe
2 GB
CPU
100%
RAM
1 GB
Băng thông
50 GB

Quà tặng:

Thiết kế website

So sánh tính năng

Bắt đầu

Bắt đầu tăng thêm khách hàng

98.000đ
88.200

đ/tháng

Website
1
Dung lượng SSD NVMe
5 GB
CPU
100%
RAM
1.5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website

So sánh tính năng
Được yêu thích

Thương mại

Website bán hàng hiệu quả

190.000đ
171.000

đ/tháng

Website
2
Dung lượng SSD NVMe
15 GB
CPU
200%
RAM
2 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET

So sánh tính năng

Nâng cao

Tăng thêm số website và dung lượng

290.000đ
261.000

đ/tháng

Website
3
Dung lượng SSD NVMe
20 GB
CPU
200%
RAM
2.5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET
Tối ưu WordPress - Tốc độ

So sánh tính năng

Cao cấp

Nâng cấp thêm hiệu suất hoạt động

400.000đ
360.000

đ/tháng

Website
3
Dung lượng SSD NVMe
30 GB
CPU
250%
RAM
3.5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET
Tối ưu WordPress - Tốc độ

So sánh tính năng

Doanh nghiệp

Đáp ứng toàn diện cho Doanh nghiệp

490.000đ
441.000

đ/tháng

Website
5
Dung lượng SSD NVMe
50 GB
CPU
300%
RAM
5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET
Tối ưu WordPress - Tốc độ
Quản trị WordPress - Cơ bản

So sánh tính năng

Tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí ban đầu

58.000đ
46.400

đ/tháng

Website
1
Dung lượng SSD NVMe
2 GB
CPU
100%
RAM
1 GB
Băng thông
50 GB

Quà tặng:

Thiết kế website

So sánh tính năng

Bắt đầu

Bắt đầu tăng thêm khách hàng

98.000đ
78.400

đ/tháng

Website
1
Dung lượng SSD NVMe
5 GB
CPU
100%
RAM
1.5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website

So sánh tính năng
Được yêu thích

Thương mại

Website bán hàng hiệu quả

190.000đ
152.000

đ/tháng

Website
2
Dung lượng SSD NVMe
15 GB
CPU
200%
RAM
2 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET

So sánh tính năng

Nâng cao

Tăng thêm số website và dung lượng

290.000đ
232.000

đ/tháng

Website
3
Dung lượng SSD NVMe
20 GB
CPU
200%
RAM
2.5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET
Tối ưu WordPress - Tốc độ

So sánh tính năng

Cao cấp

Nâng cấp thêm hiệu suất hoạt động

400.000đ
320.000

đ/tháng

Website
3
Dung lượng SSD NVMe
30 GB
CPU
250%
RAM
3.5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET
Tối ưu WordPress - Tốc độ

So sánh tính năng

Doanh nghiệp

Đáp ứng toàn diện cho Doanh nghiệp

490.000đ
392.000

đ/tháng

Website
5
Dung lượng SSD NVMe
50 GB
CPU
300%
RAM
5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET
Tối ưu WordPress - Tốc độ
Quản trị WordPress - Cơ bản

So sánh tính năng

Tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí ban đầu

58.000đ
40.600

đ/tháng

Website
1
Dung lượng SSD NVMe
2 GB
CPU
100%
RAM
1 GB
Băng thông
50 GB

Quà tặng:

Thiết kế website

So sánh tính năng

Bắt đầu

Bắt đầu tăng thêm khách hàng

98.000đ
68.600

đ/tháng

Website
1
Dung lượng SSD NVMe
5 GB
CPU
100%
RAM
1.5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website

So sánh tính năng
Được yêu thích

Thương mại

Website bán hàng hiệu quả

190.000đ
133.000

đ/tháng

Website
2
Dung lượng SSD NVMe
15 GB
CPU
200%
RAM
2 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET

So sánh tính năng

Nâng cao

Tăng thêm số website và dung lượng

290.000đ
203.000

đ/tháng

Website
3
Dung lượng SSD NVMe
20 GB
CPU
200%
RAM
2.5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET
Tối ưu WordPress - Tốc độ

So sánh tính năng

Cao cấp

Nâng cấp thêm hiệu suất hoạt động

400.000đ
280.000

đ/tháng

Website
3
Dung lượng SSD NVMe
30 GB
CPU
250%
RAM
3.5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET
Tối ưu WordPress - Tốc độ

So sánh tính năng

Doanh nghiệp

Đáp ứng toàn diện cho Doanh nghiệp

490.000đ
343.000

đ/tháng

Website
5
Dung lượng SSD NVMe
50 GB
CPU
300%
RAM
5 GB
Băng thông
Không giới hạn

Quà tặng:

Thiết kế website
Tên miền .COM / .NET
Tối ưu WordPress - Tốc độ
Quản trị WordPress - Cơ bản

So sánh tính năng

Lướt xem thêm

Lịch sử cập nhật
Được yêu thích
770.000

đ/năm

299.000 đ
254.000

đ/năm

319.000 đ
291.000

đ/năm

339.000 đ
295.000

đ/năm

Lướt xem thêm

Mua càng lâu, Giảm càng sâu

Cloud S1

Máy chủ cơ bản cho website

528.000đ
475.200

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
60 GB
CPU
2 Core
RAM
2 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng
Được yêu thích

Cloud S2

Bắt đầu gia tăng hiệu suất

728.000đ
655.200

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
70 GB
CPU
2 Core
RAM
4 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S3

Trải nghiệm khách hàng hiệu quả

1.080.000đ
972.000

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
80 GB
CPU
4 Core
RAM
6 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S4

Nâng cao hiệu suất máy chủ

1.698.000đ
1.520.200

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
90 GB
CPU
4 Core
RAM
8 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S5

Thêm dung lượng và hiệu suất

1.980.000đ
1.584.000

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
100 GB
CPU
6 Core
RAM
12 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S6

Đáp ứng toàn diện cho mọi Doanh nghiệp

2.890.000đ
2.312.000

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
120 GB
CPU
8 Core
RAM
16 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S1

Máy chủ cơ bản cho website

528.000đ
422.400

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
60 GB
CPU
2 Core
RAM
2 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng
Được yêu thích

Cloud S2

Bắt đầu gia tăng hiệu suất

728.000đ
582.400

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
70 GB
CPU
2 Core
RAM
4 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S3

Trải nghiệm khách hàng hiệu quả

1.080.000đ
864.000

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
80 GB
CPU
4 Core
RAM
6 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S4

Nâng cao hiệu suất máy chủ

1.698.000đ
1.358.400

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
90 GB
CPU
4 Core
RAM
8 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S5

Thêm dung lượng và hiệu suất

1.980.000đ
1.584.000

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
100 GB
CPU
6 Core
RAM
12 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S6

Đáp ứng toàn diện cho mọi Doanh nghiệp

2.890.000đ
2.312.000

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
120 GB
CPU
8 Core
RAM
16 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S1

Máy chủ cơ bản cho website

528.000đ
369.600

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
60 GB
CPU
2 Core
RAM
2 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng
Được yêu thích

Cloud S2

Bắt đầu gia tăng hiệu suất

728.000đ
509.600

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
70 GB
CPU
2 Core
RAM
4 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S3

Trải nghiệm khách hàng hiệu quả

1.080.000đ
756.000

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
80 GB
CPU
4 Core
RAM
6 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S4

Nâng cao hiệu suất máy chủ

1.698.000dd
1.188.600

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
90 GB
CPU
4 Core
RAM
8 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S5

Thêm dung lượng và hiệu suất

1.980.000đ
1.386.000

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
100 GB
CPU
6 Core
RAM
12 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Cloud S6

Đáp ứng toàn diện cho mọi Doanh nghiệp

2.890.000đ
2.023.000

đ/tháng

Dung lượng SSD NVMe
120 GB
CPU
8 Core
RAM
16 GB
Băng thông
Không giới hạn
So sánh tính năng

Lướt xem thêm

Microsoft 365

F1

89.000 đ
85.000

đ/tháng

OneDrive
2 GB
Email
2 GB
Bộ Office Online
So sánh tính năng
Được yêu thích

Microsoft 365

Business Basic

120.000 đ
98.000

đ/tháng

OneDrive
1 TB
Email
50 GB
Bộ Office Online
Microsoft Teams
So sánh tính năng

Microsoft 365

App for Business

220.000 đ
185.000

đ/tháng

OneDrive
1 TB
Email
0
Bộ Office cho PC/MAC
So sánh tính năng

Microsoft 365

Business Standard

300.000 đ
228.000

đ/tháng

OneDrive
1 TB
Email
100 GB
Bộ Office cho PC/MAC
Microsoft Teams
So sánh tính năng

Lướt xem thêm

Email Exchange

Basic

46.000

đ/tháng/người

Dung lượng Email
2 GB
Bao gồm theo gói:
Outlook Ứng dụng Web
So sánh tính năng
Được yêu thích

Email Exchange

Standard

92.000

đ/tháng/người

Dung lượng Email
50 GB
Bao gồm theo gói:
Outlook Ứng dụng Web
Outlook Ứng dụng Desktop
So sánh tính năng

Email Exchange

Premium

187.000

đ/tháng/người

Dung lượng Email
100 GB
Bao gồm theo gói:
Outlook Ứng dụng Web
Outlook Ứng dụng Desktop
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
So sánh tính năng

Lướt xem thêm

* Xem thêm các gói mở rộng

Tạo website Miễn phí

Công cụ tạo website chuyên nghiệp đang chờ các chủ Shop, Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng hiệu quả.

  • Hơn 200 mẫu website được thiết kế chuyên nghiệp
  • Hoàn toàn miễn phí, không phát sinh
  • Hỗ trợ cài đặt & Hướng dẫn sử dụng website 24/7
Đăng ký ngay kho giao diện
mẫu website cửa hàng nông sản
mẫu website siêu thị nội thất
mẫu website thiết bị y tế
cam kết sử dụng

Cam kết sử dụng

Hoàn tiền 100% nếu bạn không hài lòng về dịch vụ.
Thủ tục linh hoạt, nhanh chóng theo chính sách hoàn tiền trong 30 ngày.

Tìm hiểu thêm

Khách hàng nói về SHost

Công ty tôi đã sử dụng dịch vụ tại đây từ năm 2014 cho tới nay tôi vẫn tin tưởng về chất lượng của họ mang lại. Đặc biệt các bạn kỹ thuật hỗ trợ rất nhanh chóng và nhiệt tình, tôi sẽ còn ủng hộ công ty. Cảm ơn các bạn!

SHost là công ty chuyên cung cấp hosting cho website WordPress, tốc độ truy cập cao, sử dụng 100% ổ cứng SSD NVMe, đã thế bất kể lúc nào cần hỗ trợ, các bạn từ nhân viên đến kỹ thuật đều tiếp nhận và xử lý rất nhanh chóng và nhiệt tình.

Trường Anh ngữ của tôi đã sử dụng nhiều dịch vụ tại đây, hiện tại,tôi rất hài lòng về chất lượng và các bạn chăm sóc dịch vụ rất nhiệt tình. Chắc chắn với chất lượng dịch vụ và sản phẩm của SHost, các bạn sẽ còn tiến xa hơn.

Cảm ơn SHost vì mang đến cho tôi các dịch vụ chất lượng! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển các dịch vụ khác trong thời gian tới.

Cảm ơn SHost vì mang đến cho tôi các dịch vụ chất lượng! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển các dịch vụ khác trong thời gian tới.

SHost là công ty chuyên cung cấp hosting cho website WordPress, tốc độ truy cập cao, sử dụng 100% ổ cứng SSD NVMe, đã thế bất kể lúc nào cần hỗ trợ, các bạn từ nhân viên đến kỹ thuật đều tiếp nhận và xử lý rất nhanh chóng và nhiệt tình.

Trường Anh ngữ của tôi đã sử dụng nhiều dịch vụ tại đây, hiện tại,tôi rất hài lòng về chất lượng và các bạn chăm sóc dịch vụ rất nhiệt tình. Chắc chắn với chất lượng dịch vụ và sản phẩm của SHost, các bạn sẽ còn tiến xa hơn.

Cảm ơn SHost vì mang đến cho tôi các dịch vụ chất lượng! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển các dịch vụ khác trong thời gian tới.